Avancerade parövningar

Omväntsrotation - en av Wresfits mer avancerade övningar som kräver en stabil styrka och teknik för att kunna utföra övningen på ett kontrollerat sätt. Även personen som "åker med" måste aktivt hjälpa till för att övningen skall fungera. 

Tips: den som åkern med gör en hjulning med kroppen mellan varje rotation. Har man ryggen vänd mot den som utför övningen när man är helt upp-och-ner så är man i rätt läge. 

Handstående axelpress - En avancerad axelövning där man går upp i en handstående och utför pressövningen. Här kan man få en viss hjälp från partnern genom att hen antingen lyfter i fötterna eller den som utför övningen lägger sin vaderna mot partners axlar och på så sätt kan hjälpa sig själv med sina egna ben. 

Gaffeltruckslyft - En avancerad explosiv övning där man snärtar upp partnern som startar på knä. man använder hela kroppen så som ben, bål och armar för att få upp partnern i luften där man sen kopplar ihop. Partnern samarbetar och kan göra övningen lättare genom att hjälpa till med benen samt avlasta sin egen tyngd genom att ha sina händer på utövarens axlar/traps. 

Knäböj - Klassisk övning där man lyfter upp partnern med en brandmanna-koppling. Målet är att nå 90 graders vinkel på benen. En övning man bör vara noga med att inte tappa ryggen och inte gå djupare än vad man behärskar. 

Situps i famn - Utövaren hoppar upp i famnen på partnern som böjer på benen och för ihop sina knä för att hitta balansen (Att ha sina knän ihop samtidigt som utövaren sitter på låren brukar vara den enklaste positionen för att orka hålla upp utövaren igenom hela övningen). Det är viktigt att man tillsammans har hittat en position som är stabil innan man börjar med situpsen. Därefter går man så djupt man kan i övningen. Målet är att en dag orka gå ner helt vertikalt med kroppen innan man vänder upp igen. 

Smidjesvängningar - Man kopplar runt livet på partnern för att sen lyfta upp hen i luften. Där efter svingar man partnern sida till sida. 

Tips: Partnern kan hjälpa utövaren genom att ha som mål att vika upp det benet som är närmst utövaren vid varje svängning. Det blir som att utövaren sätter ner partnern på sitt eget lår för att sedan vända rotationen och svinga tillbaka partnern till andra sidan. 

Armhävningar i skottkärra - Vanliga armhävningar i skottkärra. Man kan utmana utövaren genom att släppa ett av benen medans hen kör. Detta gör att utövaren måste stabilisera kroppen med magen för att bibehålla positionen. 

Smidjelyft - Precis som ett lyft i en brottningsmatch. uUtgångspositionen är ett ben mellan partners ben och det andra benet på utsidan om partners kropp. Kopplingen är tajt åt det hållet man har benet på utsidan om partnerns kropp. Det vill säga att den bortre armen går långt under partnerns mage för att sedan koppla ihop vid höften på partnern vid den sidan man har sin egen kropp. 

Utfall - Klassisk övning där man lyfter upp partnern med en brandmanna-koppling. målet är att nå 90 graders vinkel på det benet som man stegar fram med. En övning man bör vara noga med att inte tappa ryggen eller balansen och att inte gå djupare än vad man behärskar.