Kampövningar

Wresfits kampövningar mellan två personer - Uppdelat i kampövningar, uppvärmningsövningar och instegsövningar till träarm (träarmarövningar)

Kampövning

Försvararen startar på mage, Målet är att komma upp på fötterna.

Personen i överläge gör allt för att försvararen inte skall komma upp på fötter. Vid storleksskillnad kan man lägga till handikapp som att man t ex inte får koppla ihop händerna eller koppla runt magen. 

Kampövning

Startar med en 50/50 Krysstagskoppling. Målet är att lyfta motståndaren, Om ens fötter lämnar marken så har man förlorat omgången. Tips är att försöka rotera in sin axel under motståndarens koppling. Kan köras åt båda håll (högerkoppling & vänsterkoppling). 

Kampövning

Startpositionen är att bollförsvararen lägger sig över bollen och försvarar den med all sin kraft och teknik. Attackerande personen försöker få loss bollen från greppet genom alla tänkbara tekniker att metoder inom brottningens ramar. Fungerar utmärkt med medicinbollar, fotbollar eller andra bollar som inte är för mjuka (dvs skumgummibollar). 

Kampövning

Attackerande: startar med livtagskoppling (båda armarna under försvararens armar. härifrån kom till position för att kunna lyfta försvararen.

Försvararen: Försök ha båda fötterna i mattan hela tiden.

Fristilsövning / Kampövning

Försök fånga ett ben och få upp det i luften. 

Kampövning

Båda kopplar en omväntskoppling. därifrån startat sen en kamp om att få upp motståndarens fötter i luften.

Kampövning

Krysstagskoppling. Båda personerna försöker gå bakåt. En låg tyngdpunkt kan vara ett bra  knep för att få ett övertag i övningen.

Kampövning

Precis som i en brottningsmatch måste minst ett knä röra mattan för att man skall få poäng. Övningen kan göras enklare för försvararen om den attackerande personen inte får koppla ihop armarna.

Kampövning

Attackerande: se till att motståndaren inte kommer ut från mattan. Försvararen: Se till att pressa sig ut från mattan åt ett håll i sidled.

Kampövning /träarmarövning

Attackerande: startar med livtagskoppling (båda armarna under försvararens armar. Så tajt koppling som möjligt. 

Försvararen: Försök trä sig ur kopplingen.

Träarmarövning

träarmar mot en tjockmattan. Personen med ryggen mot mattan får alltså inte trycka sig ifrån mattan. Övningen är ett sätt att arbeta med tyngdpunkt och teknik. Ett bra komplement om det till exempel är stor viktskillnad mellan deltagarna.

Träarmarövning

En "trär under" på valfri sida och försöker behålla sitt huvud på samma sida som man trätt under. Fokus liggerpå att kunna hålla en tajt koppling när man väl kommit under och använda sitt huvud för att styra motståndaren.

Kampövning / Uppvärmingsövning

Reaktionsövning som startar på signal. Direkt efter signalen är det den som först lyckas brotta ner eller komma över sin motståndare som vinner. Start från mage

Uppvärmningsövning

Uppgiften är att försvara sin rygg när man sitter på rumpan. Man roterar kroppen med armarna. Attackerande personen försöker runda en för att komma runt på ryggen.  

Kampövning / uppvärmningsövning

Brottning från knästående, Kan inledas från krysstagskoppling. Minst ett knä i mattan hela tiden. 

Kampövning / Uppvärmingsövning

Reaktionsövning som startar på signal. Direkt efter signalen är det den som först lyckas brottar ner eller komma över sin motståndare som vinner.  

Uppvärmingsövning

Korsar armarna och kopplar diagonalt ihop händerna med motståndaren. kopplingarna skall vara på handlederna.

Uppvärmingsövning

En kopplar en livtagskoppling utan att koppla ihop händerna. Här ifrån startar matchen. Båda personerna försöker gå bakåt.

Kampövning / Uppvärmingsövning

Starta i en armhävningsposition. Placera huvudet bredvid motståndarens huvud och sänk ner det så att nacken lutar mot motståndarens axel/sidonacke. Härifrån försöker man sen trampa sig framåt. 

Uppvärmningsövning

Försök träffa motståndarens vader utan att själv bli träffad.

Kampövning / Uppvärmingsövning

Från krysstagskoppling, Tryck allt vad man kan framåt. Inget i sidled och inga vippar. Tänk på tyngdpunkten.

Uppvärmingsövning

En sänker kroppen men försöker ha en så bra hållning som möjligt. Den andra flyttar runt personen i olika riktningar hela tiden i 20-30 sekunder.

Uppvärmningsövning

Försök få motståndaren att tappa balansen och på så sätt bli tvungen att flytta sina fötter.

Uppvärmingsövning

Koppla ihop händerna med varandra. försökt (varsamt) trampa motståndaren på foten utan att själv bli trampad på.

Uppvärmningsövning

Uppgiften är att försvara sina fötter när man ligger på mage. Man roterar kroppen med armarna. Attackerande personen försöker runda en för att komma runt och nå fötterna.