Current Lesson
Course Content

Moment 2: 2: The Circle / Cirkeln

Author
Zakarias Tallroth

Cirkelträning har alltid varit en stor del av brottningsträningen. Detta moment går att kombinera med många av de andra momenten.

Cirkelträning har alltid ingått in brottningens grundträning. Momentet kan se otro-ligt olika ut beroende på vilken avsikt man har under passet. Antal övningar kan också variera. Cirkeln går att kombinera med alla andra moment från Wresfit. Vi kommer längre fram presentera färdiga cirklar.

Se PDF för upplägg och övningar gällande cirkelträning.

Se ett exempel på en klassisk cirkelträning här.

0 comments

There are no comments yet. Be the first one to leave a comment!