Current Lesson
Course Content

Moment 3: The Body system / Kroppviktsträning

Author
Zakarias Tallroth

Kroppsviktsträningen som florerar runt om i världen har sina grunder från brottningen. att använda sin egen kropp eller en annans kropp är så grenspecifikt vi bara kan komma i vår brottningsträning. Här bygger vi en funktionell styrka.

Kroppsviktsträningen bygger på två delar. Den ena, där man jobbar med sin egen kroppsvikt och den andra, som är lite meravancerad, där man abetar med om annans kropp som vikt. Detta moment som kräver lite mer kunskap hos både utövaren och instruktörer för att minimera skaderisken. 

0 comments

There are no comments yet. Be the first one to leave a comment!